Haber Detayı
16 Kasım 2019 - Cumartesi 10:30
 
Saadet, İl Divan Toplantısını yaptı
Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları, Milli Görüş'ün 50. yılında gerçekleştirilen Saadet Partisi 7. Büyük Olağan Kongresinin ardından, ikinci 50 yıllık yürüyüşlerini başlattığı İl Divan Toplantısını, İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla KOTO Beytülkebap Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.
Siyaset Haberi


İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün konuşmasıyla başlayan toplantıya Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu da katıldı.

Toplantı, ilçe raporlarının değerlendirilmesi ve birim sunumları ile devam etti. 

İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün'ün konuşma metni alttadır.

 

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün’ün İl Divan Toplantısı Konuşma Metni;


"Saygıdeğer Divan,  İl ve İlçe yöneticisi arkadaşlarım,
Sevgili gençler,
Kıymetli basın mensupları, konuklarımız. . .
Bugün; 14 Kasım 2019 Perşembe.
1969-2019 Milli Görüş Hareketinin, İkinci elli yılının başlangıcındaki ilk divan toplantımızı;
Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Kasım Ayı İl Divan Toplantısını icra ediyoruz.
İlimizin dört bir köşesinden hoş geldiniz, izzet getirdiniz.
Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. . .
Geçtiğimiz 3 Kasım Pazar Günü; 7'den 70'e, Başkentimizin en büyük salonunda, Milli Görüş Hareketinin birinci elli yılını kutladığımız, ikinci elli yılının heyecanını iliklerimize kadar htiğimiz; Saadet Partimizin iktidara yürüyüşünün en güçlü adımlarının atıldığı büyük günü; 7.  Olağan Büyük Kongremizi yaşadık.
Kocaeli Kadın Kolları olarak kongremize gereken önemi vererek katılım sağladık. Bu konudaki hassasiyetlerinizden ötürü her birinize tebrik ve teşekkür ediyorum.
Bizim en büyük gücümüz; 50 yıllık siyasi hafızamız ve değişmeyen ilkelerimizdir. Yıllar geçtikçe bu ilkelerimiz daha da anlaşılır olmaktadır.
Milli Görüş'ü kıymetli kılan; "Hak" "Adalet" ve  "Kardeşlik" değerleridir.
Saadet Partisi'ni de farklı kılan; bu değerleri taşımasıdır.
Dile kolay,  tam 50 yıl! 50 yıldır hak,  adalet,  üretim,  kalkınma,  şahsiyetli dış politika,  önce ahlak ve maneviyat,  düşmanlaştırma ve ötekileştirme değil,  kardeşlik ve kucaklaşma diyoruz.
Bu vesileyle,  bu hareketin ruh iklimini oluşturan,  maddi ve manevi temellerini atanları rahmet,  minnet ve şükranla anıyorum.
Tarihi geçmişimiz milletimizin büyük başarılara imza attığını bize hatırlatmakta ve izlenmesi gereken yolu da işaret etmektedir.
İşte bu hususta en ciddi hamle,  bundan tam elli yıl önce tarihe Milli Görüş hareketi olarak geçecek bir anlayışın Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından başlatılması olmuştur.
Milli Görüş,  sadece ülkemizin,  topyekûn kalkınmasını ve örnek bir ülke olmasını hedeflemekten öte,  geri kalmış ülkeleri de kucaklayarak,  bütün dünyada adil bir düzenin hâkim olmasını sağlayacak bir anlayışın adıdır.
1969 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülük ettiği Bağımsızlar Hareketi ile başlayan,  daha sonra Milli Nizam Partisi,  Milli Selamet Partisi,  Refah Partisi,  Fazilet Partisi ile devam eden Milli Görüş hareketi,  bugün Saadet Partisi tarafından temsil edilmektedir.
Milli Görüş hareketi 1969 yılından bu yana geçen 50 yıllık süreçte siyasal,  sosyal,  ekonomik ve toplumsal açıdan ülkemizde büyük dönüşümlere öncülük etmiştir.
Kendi benliğinden,  tarihinden,  değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir millete,  kendi tarihini yeniden hatırlatmış ve özgüvenini kazanmasını sağlamış, hızla büyüyüp gelişecek bir mücadelenin tohumlarını atmıştır.
İlk andan itibaren;
* Maddi ve manevi kalkınmanın,
* Yerli ve milli duruşun,
* Üreten bir ekonominin,
* Güçlü sanayi hamlelerinin,
* Adil paylaşımın tavizsiz savunucusu ve üstlenicisi olmuştur.
Milli Görüş,  aynı zamanda bütün insanlığın saadetini benimseyen bir medeniyet tasavvurudur.
Referansını tarihimizden,  inancımızdan ve değerlerimizden alan kadim bir anlayışın eseridir.
Bu yüzden siyaset sahnesine çıktığı ilk andan itibaren ortaya koyduğu temel kavramlar; ‘Hak’,  ‘Adalet’,  ‘Barış’,  ‘Kardeşlik’,  ‘İnsan Hakları’,  ‘Adil Paylaşım’,  ‘Düşünce ve İfade Özgürlüğü’,  ‘Şahsiyetli Dış Politika’ gibi en temel insani değerler olmuştur.
Komünizm,  kapitalizm ve ırkçı emperyalizm gibi maddeyi ve menfaati esas alan küresel sistemlere karşı manayı ve fazileti esas alan güçlü bir reddiye getirmiştir.
İnsanın insana tahakkümünü ortadan kaldırıp yerine Adil Bir Düzen kurmayı kendisine şiar edinmiştir.
Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye iddiasının hemen ardından üçüncü ve nihai hedef olarak Adil Bir Dünya iddiasını gündeme taşıması,  bu medeniyet tasavvurunun bir göstergesidir.
Milli Görüş 1969 yılından 20019 yılına kadar tam olarak yarım asırdır bu ilke ve anlayış çerçevesinde mücadele etmiştir.  Yeryüzünde egemen olan güçlerin bütün tahakkümüne rağmen insanlığın saadetini esas alan bir sistem önerisi yapmıştır.
Bundan dolayı Milli Görüş hareketi herhangi bir siyasi organizasyon değildir.  Bu hareket kadim geçmişten aldığı ilham ile geleceğe yürüyen bir inanç ve aksiyonun adıdır.
Bugün insanlık hiç olmadığı kadar Milli Görüş’ün prensip ve anlayışına ihtiyaç duymaktadır.
Ya bütün insanlığın saadetini tesis edeceğiz,  ya da insanlığın ırkçı emperyalizmin çarklarında ezilmesine razı olacağız.
Bu iki tarihi yol ayrımı açık bir şekilde bizi insanlığın tamamı için mücadele etmeye zorlamaktadır.
Tarihi gelişmeleri ve içinde bulunduğumuz şartları değerlendirdiğimiz zaman,  Milli Görüş’ün yeryüzünde hâkim kılınmasının bir zaruret olduğu ve şartların insanlığı buna sürüklediği açık bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.
Bu sebeple;
* Savaşın değil barışın,
* Çatışmanın değil diyalogun,
* Çifte standardın değil adaletin,
* Üstünlük ve kibrin değil eşitlik ve tevazuunun,
* Sömürünün değil adil paylaşımın,
* Baskı ve tahakkümün değil insan haklarının hâkim olduğu bir dünya için her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.
Geleceği ihtirası olanlar değil iddiası ve ideali olanlar şekillendirecektir.
Bu tarihi görev ve sorumluluk bugün Saadet Partililerin omuzlarındadır.
Saadet Partisi bir ‘insanlık’ hareketidir.  Yaratılanı Yaradan’dan ötürü sever.  İnsanı ismi veya cismi ile değil,  fiilleri ve icraatları ile değerlendirir.  Kutuplaştırmadan uzak durur.  Hiç kimseyi ötekileştirmez,  ırkçılık ve mezhepçilik yapmaz.  Bütün insanlığın saadeti için çalışır.  Huzur,  barış ve kardeşliğin ancak bu yaklaşımla gerçekleşeceğine inanır.
Saadet Partisi hiçbir kimsenin,  hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir.  Biz partileri değil politikaları eleştiririz.  Biz kişileri değil zihniyetleri eleştiririz.  Bu yüzden 50 yıl boyunca milletin inancıyla,  değerleriyle mücadele edenlere nasıl karşı çıktıysak,  bugün de milletin inancını istismar edenlere karşı çıkıyoruz.  50 yıl boyunca halkın değil,  tankın yanında duranlara nasıl karşı çıktıysak,  bugün de halkın değil rantın yanında duranlara karşı çıkıyoruz.  50 yıl boyunca milletin iradesine ipotek koymaya kalkan laikçi,  dayatmacı vesayet anlayışına nasıl karşı çıktıysak,  bugün de vesayeti kaldıracağız diyerek iktidara gelip,  kendi kişisel vesayetlerini kurmaya kalkanlara karşı çıkıyoruz.
Kınayanların kınamasına aldırmadan,  inandığımız doğruları en gür şekilde haykırmaya devam edeceğiz.  Çünkü Milli Görüş gömleği ilikleriyle değil,  ilkeleriyle ünlüdür.
Devletin vazifesi kimlik dayatmak değil; var olan kimliklerin devlet şemsiyesi altında huzur ve barış içerisinde varlıklarını sürdürme ve geliştirme imkânlarını sağlamaktır.  Saadet Partisi,  dinin siyaset tarafından bir araç olarak kullanılmasına da,  laiklik adı altında dini özgürlüklerin yok edilmesine de karşıdır.
Bütün çalışmalarını veri ve bilgi merkezli yapar.  Algılara teslim olmaz.  Bilimsel araştırmaları,  bilgi ve teknoloji üretimini,  tecrübeyi esas alır.  İftiraya,  karalamaya,  gerçekle alakası olmayan algı operasyonlarına itibar etmez.  Algı oluşturmak için hamasete itibar etmez.  Hakikatin ardından yürür.  Güçlü,  süratli ve yaygın kalkınmanın bilimsel çalışma ve üretimle mümkün olacağını bilir.  Saadet Partisi,  güçlünün hukukunu reddeder.  Her koşulda Hakk’ın hakim olması için mücadele eder.
Saadet Partisi ‘tam bağımsızlık’ hareketidir.  Bireyde ve devlette,  her yönü ile bağımsızlığı savunur.  Ekonomiden sosyal hayata,  askeri imkânlardan yüksek teknolojiye tüm alanlarda kendi kendine yetebilen bir ülkeyi savunur.  Şahsiyetli bir dış politika olmazsa olmazıdır! Bu sebeple tarihi,  coğrafi ve kültürel bağlarımız olan ülkelerle her türlü işbirliğine önem verir
Devletin bekası da,  milletin refahı da ancak adalet ile mümkündür.
Ekonomiden ekolojiye,  adaletten demokrasiye,  tarımdan sanayiye,  eğitimden dış politikaya sürekli savrulan,  ekonomisi dar boğaza girmiş,  tarım ve hayvancılığı bitmiş,  bütün birikimleri ‘Varlık Fonu’ adı altında ipotek edilmiş ,  yaklaşık 500 binin üzerinde çiftçinin tarımı bıraktığı,  3 milyon hektardan fazla tarım arazisinin betona,  inşaata kurban edildiği , Cumhuriyet tarihinde ilk kez borçlanabilmek için,  ‘Borçlanma Genel Müdürlüğü’ kurmak zorunda kalmış;
Komşularla sıfır sorun diye yola çıkıp,  sorunlu olmadığı tek bir komşusu kalmayan,  olağanüstü halin olağan hale geldiği,  baskı ve tahakkümün arttığı,  farklı ve muhalif seslerin susturulduğu,  devletin omurgasını oluşturan kurumların yıpratıldığı bir,  adalet olgusu iflas etmiş,  mağdurlar ordusu oluşmuş,  iltimas,  adam kayırma,  torpil ve partizanlığın sıradanlaştığı,  israf ve yolsuzluğun had safhaya çıktığı,  eğitimi yazboz tahtasına dönmüş,  aile yapısı,  toplumsal bağları zayıflamış,  gençlerin gelecekten ümidini kestiği,  yarınlara dair umutların tükendiği,  sosyal yıkımlar yaşayan; öğretmeninin, doktorunun, imamının, müezzininin intihar haberleriyle sarsılan, hatta ve hatta artık ailece toplu intihar vakalarıyla sosyal patlamaların zuhur etmeye başladığı Türkiye ile karşı karşıyayız.
İşte tam da bu noktada;
TÜRKİYE'NİN YENİ BİR BAŞLANGICA,  TOPLUMSAL MUTABAKATA İHTİYACI VARDIR.
Hem dünyanın, hem insanımızın yeni başlangıçlara ihtiyacı olduğu bu günde, özümüze sımsıkı sarılıp, geleceğe umutla bakacağız.
Biz Saadet Partisi kadroları olarak,  yaptığımız çalışmaları kuru kuruya,  insanımızın oyunu alalım diye yapmıyor, fakat aynı zamanda bir oy ile milletimizin geleceğinin nasıl şekillendiğinin de şahidiyiz.
Bu sebepledir ki seçilmiş olmanın, iktidara gelmenin  tarihin akışını nasıl değiştirdiğinin farkında, bu yolda kararlılıkla gayret etmenin zaruri olduğunun da bilincindeyiz.
İşte bu sebeple;3 Kasım'da gelecek 50 yılın, gelecek 100 yılın yürüyüşünü başlattık.
Heybemizde sevgi var!
Heybemizde kardeşlik var, umut var!
Kollarımız 82 milyonu kucaklayacak kadar açık, yüreğimiz sevgiyle dolu. . .
UNUTULMAMALIDIR ki; SAADET PARTİSİ TÜRKİYE'NİN MİLLİ TAKIMI'DIR.
“Gelecek Saadet ile gelecek!" tir.

(Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle; "Milletimizin tüm farklılıklarıyla beraber,  etrafında buluşabileceği yeni bir toplumsal sözleşme teklif ediyoruz.  Ruhunu Birinci Meclis’in çeşitliliğinden,  mayasını Mehmet Akif’in Çanakkale Destanı ile İstiklâl Marşı’ndan,  omurgasını 1921 Anayasası’ndan alan,  ihtilaflarımızı ayrılık vesilesi görmeyen,  farklı inanma ve düşünme imkânını Allah’ın lütfu bilen bir anlayış öneriyoruz.  Biz inanıyoruz ki; kendisi için istediğini başkası için de isteyen ‘müşfik bir toplum’,  milletinin tüm fertlerini eşit gören ‘hadim bir devlet’.  Adil bir düzeni en temel hedef olarak gören ‘siyasal bir mekanizma’.  Bunları geliştirmeye kararlı yeni bir ‘ortak anlayış’ Yeniden Büyük Türkiye’yi kuracaktır”)"

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Saadet,, İl, Divan, Toplantısını, yaptı,
Haber Videosu
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
66
0
3
9
19
31
2
Trabzonspor
62
0
3
11
17
31
3
Sivasspor
57
0
7
9
16
32
4
Beşiktaş
53
0
10
5
16
31
5
Galatasaray
52
0
8
10
14
32
6
Alanyaspor
51
0
9
9
14
32
7
Fenerbahçe
50
0
10
8
14
32
8
Gaziantep FK
41
0
10
11
10
31
9
Antalyaspor
41
0
11
11
10
32
10
Göztepe
39
0
13
9
10
32
11
Kasımpaşa
36
0
15
6
10
31
12
Gençlerbirliği
36
0
14
9
9
32
13
Yeni Malatyaspor
32
0
15
8
8
31
14
Denizlispor
32
0
15
8
8
31
15
Çaykur Rizespor
32
0
17
5
9
31
16
Kayserispor
31
0
16
7
8
31
17
Konyaspor
30
0
13
12
6
31
18
MKE Ankaragücü
29
0
15
11
6
32
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı