Haber Detayı
05 Ocak 2010 - Salı 00:00
 
EĞİTİMBİRSEN KOMİSYON RAPORLARINA GÖRE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ
Güncel Haberi


Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi, İl Şûrasında oluşturulan komisyonların çalışma raporlarını kamu oyuna açıkladı. Şube Başkanı Ömer AKMANŞEN ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Adem ŞAHİNKAYA, Arif SAĞLAM,Yılmaz YİĞİT, Mürsel GÜNDOĞDU, Zeki KOYUN,Zeynel Abidin KAYIŞ’ın katılımıyla açıklanan raporlar 8 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan bölge Şûrasında görüşülecek. İşte Komisyon Raporları;

ÖĞRETMENLER KOMİSYON RAPORU

1-Aynı okulda çalışan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin olması, iş yeri huzurunun koordinasyonu zayıflatmaktadır. Bu durum sorunların dile getirilmesi ve çözüm bulma sürecini yavaşlatmaktadır.
2-Öğretmenlerin görev tanımları net yapılmalıdır. Branşlar arası görev dengesizliği makul boyutlara getirilmelidir.
3-Eğitim-öğretim yılına ait gerek müfredatın gerekse çalışan kadroların planlanması ve hazırlıkların zamanında yapılması motivasyonu ve başarıyı arttıracaktır.
4-Ders araç-gereçlerinin yetersizliği ya da okullar arası dengesizliği giderilmelidir. Bu denge okul müdürlerinin kişisel çalışmalarına bağlı olmamalıdır.
5-Takdir,teşekkür,aylıkla ödüllendirilmelerde kriterlerin objektif ve net olması, okul müdürünün bu konudaki inisiyatifinin sınırlandırılması gerekmektedir.
6-Ortalama yükseltme sınavlarında alınan notların yıl içinde alınan notlara etkisinin adil oranda olması gerekmektedir.
7-Sosyal etkinlik çalışmalarının kağıt üzerinde kurtarılıp, planlı ve bağımsız olarak ayarlanacak zaman dilimlerinde yapılarak hedeflenen amaçlara ulaşılması daha kolay olacaktır.
8-Kariyer Basamakları konusunda görülen, varsa sorunların uygulanabilen çözümlere kavuşturulması, var olan dengesizliğin giderilmesi gerekmektedir.
9-Değişen ders müfredatlarına uyumda öğretmenlerin yeterli ve sonuca yönelik hizmet içi eğitime tabi tutulması önemli bir gerekliliktir.
10-Eğitim kurumlarının temizlik ve güvenlik gibi unsurlarının en azından yeterli düzeyde olması eğitimin kalitesini arttıracaktır.
11-Medyanın eğitim bakışı toplumunda bakışını olumsuz etkilemektedir. Bu konuda gerek bakanlık gerek öğretmenler bazında gerekli durum sergilemektedir.
12-Meslek liselerinin öneminin artırılması için devletin çalışma politikası belirlemesi gerekir. İşyerlerine belirli oranda meslek liseli çalıştırma politikası olumlu olacaktır.
13-Meslek liselerine bakanlıkça gönderilen model örneklerinin yetersiz oluşu öğrencileri materyal eksikliğine yetersizliğine yol açmaktadır.
14-Öğretmenlerin ekonomik olarak günümüz ortalama şartlarının altında kalması var olan sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır.
15-Öğretmenlerin sevk işlemeleri tekrar düzenlenmeli. Milli bayramlarda ek ders verilmekte Dini bayramlarda ve kar tatillerinde de ek ders verilmelidir.

OKUL YÖNETİCİLERİ KOMİSYON RAPORU

1-Müdür yardımcıları ve Müdür Başyardımcılarının atamaları yapılırken okul müdürlerinin görüşü de dikkate alınmalıdır.
2-İdarecilerin iller arası atamalarında statülerinin korunması.
3-Okul idarecilerinin haftada 6 saat zorunlu derse girmesi gereği yerine 6 saate kadar derse girmeleri şeklinde düzenlenmesi.
4-Ayda 4 gün ayakta tedavi için alınan sevklerden de ders ücreti kesilmelidir.
5-Müdür yardımcılarının atamalarında sadece puanı değil, ek-2 de dikkate alınmalıdır.
6-Kariyer basamakları sınavı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak, sınavın yanında okuldaki performansa da dikkate alınarak değerlendirilmeli.
7-İkili öğretim yapan okullardaki okul idarecileri günde ortalama 11 saat mesai yapmaktadırlar. Bu durum dikkate alınarak; Ek ücret ödemesi yapılabilir.
8-Okul müdürlerine diğer bakanlıklardaki gibi tazminat tahsis edilmelidir.
9-İlköğretim okullarının da ortaöğretim kurumları gibi ödeneklerinin oluşturulması.
10-Okulların maddi sıkıntılarının aşılmasında velilerin de katkısının mutlaka sağlanması.
11-Anasınıfları için uygun derslikler yapılmalı bodrumlara açılan anasınıflarına onay verilmemelidir.
12-Okullara çok amaçlı salon veya spor salonlarının yapılması.
13-Okulların ihtiyacı olan yardımcı hizmetler(memur, hizmetli, güvenlik görevlisi vb.) ile ilgili ödenek tahsis edilerek hizmet alımının sağlanması.
15-Okul öncesi aidatlarının makul seviyede tutularak burada çalıştırılacak hizmetlinin ücretinin rahatlıkla karşılanabilmesinin sağlanması.
16-Servis araçlarının denetiminin sadece okul yönetimine bırakılması, şube müdürleri, müfettişler de müdahil olmalıdır.
18-Okul müdürleri okul aile birliğinin üyesi olmakla birlikte; yapılan soruşturmalarda direk sorumlu olarak sorgulanmakta. Oysa okul aile birliği yönetiminin birlikte sorgulanmalıdır.
19-Taşınır Kontrol Yetkisinden kesilecek olan aylık teminatların kesintisinden vazgeçilmesi.
TKY işlem modülünün ilsiste açılması,
Öğretmen ders dağıtım programının e okula eklenmesi,
Öğretmen devam takip ve ek ders çizelgesinin e okula işlenmesi, izin ve raporların hepsinin otomatik olarak bu çizelgede görünmesi veya çizelgenin ilsis e işlenmesi,
Sicil raporlarının ilsis ortamında doldurulması bunun için ekran açılması öğretmeninde sicilini anında görmesi
Ek derslerde birlikteliğin sağlanması. Rehberlik, kulüp alan almayan öğretmenlerin ek ders hesaplamalarında okullara göre farklılıklar var.
Muhakkik olarak giden arkadaşlara harcırah verilmelidir.

KADINLAR KOMİSYON RAPORU

1-Okul yönetiminde bayan öğretmenlerin alması için teşvik edilmelidir.
2-İlköğretim öğretmenlerinin maaş karşılığı ders saati ( sınıf öğretmenleri 18 saat) branş öğretmenleri ile aynı olması için yeni saat düzenlenme yapılmalı.
3-Bayan öğretmenlere yönetmeliklere göre 20 yıldan sonra nöbet verilmesi gerekiyor. İdareciler inisiyatifte 20 yılını geçen öğretmenlere nöbet tutturuyor. Bu konuda yönetmeliklere göre hareket edilmesi için çalışma yapılmalı.
4-Bayanların doğum, emzirme, çocuk bakıcısı gibi özel durumları göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının hizmet yılına göre değerlendirilmesi veya emeklilik yaşının daha erkene alınması gereklidir.
5-Ülkemizde doğum sonrası ücretsiz izin ve emzirme ile ilgili düzenlemeler var. Fakat ülkemizin ekonomik şartları göz önüne alındığında bu izinler ekonomik güçlükler nedeniyle öğretmenlerce kullanılmıyor.
6-İdarecilerin özellikle bayan öğretmenlere mevzuata uygun olmayan üslup ve davranışlar içerisinde olması, baskı kurmaya çalışmaları öğretmenin moralini bozup, eğitimde verimsizliğe yol açıyor. Bu konuda idarecilerin insani ilişkiler ve iletişimde kendilerini geliştirmeleri için sendika olarak eğitim programları, kişisel gelişim seminerleri verilmelidir.
7-Avrupa ülkelerinde olduğu gibi doğum sonrası bayan öğretmenlere en az 1 yıl ücretli izin verilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenleme ile gelecek nesillerin sağlığı içinde katkıda bulunulacaktır. Çünkü doğum sonrası bebeklerin ortalama 1-2 yıl anne sütü alması, 0-1 yaş döneminde temeli güven duygusunun gelişmesi için anneyle beraber olması gelecekte çocuğun beden ve ruh sağlığını normal olmasını sağlar. Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını düşünüyor ve katkıda bulun veya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kadar kendi çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı için bu konuda düzenleme gereklidir.
8-Sağlık Meslek Liseleri Bakanlık değişimi nedeniyle mevzuatta boşluklarla yönetilmeye çalışılıyor. Hatta şu anda kanunsuz yönetiliyor. Sağlık Meslek Liselerinin Milli Eğitimde bir genel müdürlüğe bağlanması ve Sağlık Meslek Liselerine ait bir yönetmelikle çıkarılması gereklidir.
9-Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin şu anda meslek öğretmenleri ile aynı haklara sahip olması gerekiyor Ders saati düzenlemeleri düz liseye göre uygulanıyor. Bu konuda meslek dersi öğretmenlerinin haklarına sahip olmaları için mevzuatta düzenlemeler gerekiyor.

ÜNİVERSTE İDARİ PERSONEL KOMİSYON RAPORU

1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 13/b-4 maddesi hükmünün keyfi olarak kullanılmamasını engelleyecek düzenlemenin acil olarak yapılması,
2-Personel görevlendirmesinde ideolojik bakışlarla değil, bilimsel, yasal kriterlere göre uygulama yapılmalıdır.
3-Üniversitelerde görev ve sorumlulukları aynı Enstitü ve Yüksekokul sekreterlerinin 2200’dür. Aradaki farkın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılamalıdır. Ayrıca, idari personelde eşit ise eşit ücret modeli uygulanmalıdır.
4-Giyim yardımının; kadroya bakılmaksızın personelin fiili olarak görev yaptığı birimindeki işe göre yapılmalıdır.
5-İdari kadrolara Akademik unvanlı personelin görevlendirilmemesi.
6-Üniversitelerde görev yapan idari personelin yer değiştirme talebinin önündeki engeller kaldırılarak yer değiştirme işlemini belli bir sisteme bağlamakla birlikte karşılıklı becayiş hakkı tanınmalıdır.
7-Üniversitelerde idari personel bulunduğu kadrosuna göre, çalıştırılmalıdır.
8-Üniversite çalışanlarından meslekleri ile ilgili Yükseköğrenim yapmak isteyenlere gerekli kolaylığın gösterilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması ile keyfi uygulamalara son verilmelidir.
9-Ayırım yapılmaksızın tüm üniversite çalışanlarına ücretsiz servis ve yemek imkânı sağlanmalıdır.
10-Temel hak ve özgürlüklerimiz içinde bulunan düşünce ve inançlarımızı yaşama uygulaması adına; Tüm üniversite çalışanları ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınları ve öğrencilerin de faydalanabileceği ibadet mekânı için(cami, cemevi) üniversitede uygun bir yere yapılması ihtiyaçtır.
11-Üniversitece, yapılması planlanan AÖF, ÖSS, KPSS ve diğer sınav görevlendirilmelerinde ayrım yapılmaksızın Akademik ve İdari Personele eşit, adil ve hakkaniyet ölçülerinde sınav görevi verilmelidir.
12-İdari Personele yapılan ayrımcılığa son verilerek Anayasanın eşitlik ve adalet ilkelerine, hukuk devleti ilkelerine uygun olarak, Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan İdari Personele de üniversite geliştirme ödeneği verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.
13-Üniversitelerde yapılan seçimlerde Akademik, idari Personel ve öğrenci temsilcilerinin de oy kullanma hakkı olmalıdır, bu durum demokratik ve dinamik yapıyı ortaya çıkaracaktır.
14-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Kurumlar KPSS ile personel ihtiyacın karşılamadan önce unvan değişikliğine tabi kadrolar(mühendis, avukat, tekniker, teknisyen vb.) kendi içinde çalışan personele öncelik vermelidir.

ŞUBE MÜDÜR VE MÜFETTİŞLER KOMİSYON RAPORU

1-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevlendirmelerde eşitliğin tüm şube müdürleri arasında sağlanması. Görevlendirme farklarının ve sınavı görevlendirmelerinin eşit yapılması.
2-Şube müdürleri görevlendirmek sorumlu yetkide sorumsuz gibi görünmemeli. En az okul müdürünün(yatılı pansiyonlu) ücreti kadar ücret alınmalıdır.
3-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlerinin saymanlık pozisyonuna yükseltilmesi.
4-Belirli bir süre çalışan şube müdürlerinin okul müdürlüğünde olduğu gibi kademeli olarak ilçe müdürlüğü veya üst görevlere terfi sağlanmalıdır. Kendi içinde kademelendirilmeli.
5-Eğitim öğretim tazminatının şube müdürlerine de verilmesi. Eğitim öğretimin dışında sayılmaması.
6-Kariyer basamaklarının dışında bırakılmaması.
7-Anayasa mahkemesinin iptal ettiği müfettişlerle ilgili yönetmeliklerin yerine, en az tüzük düzeyinde mevzuat hazırlanmalıdır.
8-Görev alanları(müfettişlerin) daraltıp sicil amirliği yetkisi geri verilmeli.
9-Teftişle ilgili okul olmayıp tamamen sınav ve kursla olduğu için meslekte eksiklik oluyor.
10-Müfettişlere eş durumu tayin hakkı verilmeli.
11-Müfettişlerin ek dersleri yetersiz. Harcırah yasası günün şartları uygun değil yolluklarda sıkıntı çekiyor. Eğitim tazminatı alamıyorlar.
12-Öğretmenlere ve idarecilere ceza ile ilgili 150 madde varken ödülle ilgili sadece 3 madde vardır. Ödüllerin ekonomik değeri yoktur. Okul Müdürlerinin görevleri gözden geçirilmelidir. Hastanelerdeki gibi okul yönetimi ikiye ayrılmalıdır. Tesis müdürü ve Eğitim Öğretim yönetimi şeklinde. Zorunlu bölge uygulaması zorunlu kurum şeklinde değiştirilmelidir
İlçe milli eğitimde ve şube müdürlüklerinde görev almak istememektedirler. çünkü ciddi olarak maddi gelirlerinde eksilme meydana gelmektedir. İlçe milli eğitimde görev aldım uzman öğretmenliğim geri alındı. Bu tip sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.

TEKNİKER- ŞEF ve MEMUR KOMİSYON RAPORU

1-Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmen dışındaki personele lisans tamamlama hakkı verilmesi. Bilindiği üzere MEB dışındaki tüm bakanlıklarda tüm çalışan Personele tanınan Lisans tamamlama hakkı MEB de öğretmen ve şef dışındaki personele tanınmamıştır.
2-Ek ders yönetmeliğinin 9.maddesinde ihtiyaç halinde verilen 8 saat ek ders ücreti okul müdürlüğü keyfi uygulamasına bırakılmıştır. Hepsine verilmeli ve isteğe bırakılmamalıdır.
3-Fiilen Eğitimin içinde olan, derslere girme hakkı bulunan personele ve diğer eğitim personeli de farklı oranlarda da olsa eğitime hazırlık ödeneği verilmelidir.
4-Eğitimin içerisinde fiilen bulunan yüksek öğrenimli teknik Personele öğretmenliğe geçiş hakkı tanınmalı.
5-Görev tanımı doğru yapılarak okul müdürlüğünün verdiği her işi yapar ibaresi mesleği ile ilgili işleri diye düzeltilmeli ve isteği dışında görev alanlarında çalıştırılmamalı.
6-Öğretmen dışındaki personelin tayin, yer değiştirme istekleri kurum amirinin keyfi uygulanmasına bırakılmalıdır. Yönetmelik değişikliği ile yasal hak haline dönüştürülmeli.
7-Memurlarımızın görevleri ile ilgili seminer, kurs düzenlenmediği halde sorumlu tutulmasının önüne geçilmelidir.
8-Aynı kadroda görev yapan personelin iş yükünün de dengeli olmasının sağlanması,gerekirse görev değişikliği ile denge sağlanmalıdır.
9-Eğitim öğretim hizmetleri dışında kalan  eğitim personelinden Milli Eğitim Md., Şube Md. ve Şeflere ödenen ek ders ücreti farklı oranlarda olsa diğer eğitim personelinde ödenmesi.
10-Sonuç olarak unutulmamalı ki Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen bakanlığı, Eğitim Bir Sen’de öğretmen sendikası değildir.

HİZMETLİLER KOMİSYON RAPORU

1-Eğitim öğretim ödeneğinin tüm çalışanlara ayrım yapılmadan verilmesi.
2-Giyim yardımlarının yarım maaş düzeyine çıkarılarak, çalışanlara nakit olarak ödenmesi.
3-Elektronik ortamda(MEBSİS) yer alan ve yalnızca öğretmenlere her yıl belirli dönemlerde açılan özür grubu tayin başvurularının yapılacak düzenleme ile tüm personele uygulanması.
4-Bakanlığının açtığı hizmet içi eğitimlere daire amirleri, şube müdürleri ile birlikte, konuyla ilgili birimde iş ve işlemleri yapan personelin katılmasının sağlanması.
5-Yatılı okullarda görevli memur, hizmetli ve Teknisyene tuttukları nöbet karşılı öğretmenler gibi ücret ödenmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi.
6-Memur, hizmetli ve Teknisyenlerin görev tanımının gözden geçirilmesi. Mevzuata uygun görevlerinde çalıştırılmalıdır. Her verilen görevi yapar ibresinin kaldırılması.
7-Resmi bayram törenlerinde ve günlerde çalıştırılan, görevlendirilen personele izin verilmemektedir. Cumartesi ve Pazar günleri görevli olarak çalıştırılan personele izin yerine ücret verilmesi.
8-Eşit ise ücret ödenmesi. Mal Müdürlüğü personeli çalışmaları karşılığı ek tazminat ve mesai ücreti adı altında farklı maaş alıyor. Diğer Kamu kuruluşlarında çalışan personelinde kapsam içine alınmalıdır.
9-Okullardaki hizmetli personel sayısının yetersizliğinden iş yükü artmaktadır. Okul temizliğinin yeterli yapılamaması nedeniyle veli baskısıyla okul idaresi ve sonuçta hizmetliler ezilmektedir.
10-Hizmetli, şoför, memur, teknisyen görevlerinde çalışan personel ünvanları dışındaki görevlendirilmelerinin mutlaka Kaymakamlık veya Valilik makamı onayı alınarak çalıştırılmaları.
11-İdareci veya öğretmen izinli, raporlu olduğundan istirahatını yapabilmektedir. Ama bir hizmetli, şoför, memur veya teknisyen arkadaşımız raporlu iken veya izinli iken göreve çağırılmakta, özlük hakkını bile kullanamamaktadır. Hizmetli statüsünde olmak suç mudur? Haklarımızı niçin kullanamıyoruz?
12-Yaz kamplarının memur ve hizmetlilere tahsis edilmesi. Ayrımcılık yapılmamasını talep ediyoruz.
13-Geçici görev yolluklarını ödeneklerinin zamanında gönderilmediği. Bazen 2 veya 3 yıl beklemek zorunda kalınmaktadır.
16-Öğretmen evlerinden memur ve hizmetliler yararlanamamaktadır. Burada dahi ayrımcılık yapılmaktadır. Öğretmen evi giriş kartı yok diye, üye değiliz diye kahvehanelere gitmek zorunda kalıyoruz.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Metehan OĞUZ
 
Etiketler: EĞİTİMBİRSEN, KOMİSYON, RAPORLARINA, GÖRE, EĞİTİM, ÇALIŞANLARININ, TALEPLERİ,
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı