Haber Detayı
15 Haziran 2022 - Çarşamba 00:36
 
Evrenin Makroları ve Mikroları
Köşe yazıları Haberi


Allah'ın büyüklüğünü görmek için, makroevrendenmikroevrene ve beynin yapısına, farklı fonksiyon alanlarında en büyük kaç en küçüktür katsayılarını ve bu katsayılardan çok çok büyük ihtimallerle, rastgeleliğinimkansızlığı derecesinde var olabilen canlı yaşamların genetiksel özelliklerini araştırıp anlamak lazımdır. 
Bir proteinin hem sol-elli amino asitlerden (584 tane) oluşmasının, hem peptid bağı (583 tane) kurmasının, hem de amino asit dizilimini doğru oluşturmasının (20 aminoasitten oluşan protein) olasılığı 10 üzeri 1110’da bir olasılıktır. Bu, tek bir proteinin tesadüfen oluşma olasılığıdır. Babanızın 4 trilyon sperminin, annenizin ömrü boyunca ürettiği 100 bin yumurtasından sizin varolma ihtimaliniz 400 katrilyonda birdir. Doğru spermin, üst üste 150.000 defa sizi (sizden önce 150 bin nesil var diyelim) ve yalnızca sizi üretecek olan soy hattındaki yumurtalarla birleşme olasılığı ise yaklaşık 10 üzeri 2.640.000’de 1 dır. Eğer tüm hücrelerimizdeki DNA zincirlerini açıp uç uca ekleyebilseydik, bu, Ay’a 6000 kez gidip gelecek uzunluğa denk gelirdi. Eğer vücudumuzdaki tüm DNA molekülleri uç uca eklenseydi, 600 kez Güneş’e kadar gidip geri dönebilirdik. Vücudumuzdaki damarların uzunluğu ise 100.000 kilometreyi bulur. Tek bir hücredeki DNA açılırsa, 2 metre uzunluğa kadar ulaşabilir. İnsan genomu 6 milyar baz çiftinden oluşur, anne ve babadan 3’er milyar baz çifti gelir. 
70 yılı 1 saate sığdırırsak, 7 günü de 1 saniyeye, 1680 yılı da 1 güne sığdırmış oluruz. (Ses hızında iken) O halde ses hızından 1 milyon kat hızlı olan ışık hızında ise 17 bin yılı 1 saniyeye, 1 buçuk milyar yılı 1 güne, Dünya'dan önceki evreni 6 güne, Dünya hayatını 3 güne sığdırmış olurduk. (Zaman, 541 milyar kat hızlandırıldığında.)
Bir parçacığın aynı anda birçok yerde olma olasılığına kuantum dolanıklığı (süperpozisyon) denir. Kütlesi olmayan hatta negatif kütleli egzotik madde gibi davranabilen sicimler, bu hızla ışık hızını aşsa bile, başlangıcı olduğu için zamandan muaf olamazlar. Bu sicimler gözlemlenmeyi başarabilse bile, parçacık olarak değil sürekli dalga olarak varolduklarından yine insanlar tarafından görülmezler. En kapsamlı 3lü koordinat sistemi x=kütle-hacim, y=enerji-frekans, z=zaman-ivme koordinatları ile parçacık ve dalgaların yerleri belirlenebilir. X koordinatı, maddeye kütlesini kazandıran Higgs Alanıdır. Y koordinatı ise Elektromanyetik Alandır.
Zamandan tek bağımsız olan  Allah'ın bütün zamanları ve bütün evreni aynı anda görmesi, elektrik olayındaki mucize gibidir, en yavaş olan elektronları en hızlı olan ışık gibi görmesine yani 1 trilyon kat hızlı görmesine benzer. Işık hızına 7 rakamının trilyonda biri hassasiyetle (1/(365000×365000)= 7/trilyon) yaklaşırsak ( Yani 0,999999999993 kat yani virgülden sonra 11 tane 9) 1000 yıllık zamanı 1 günde gitmiş oluruz.220 bin elektronvolt enerjiyle elektron ışık hızına 1/10 oranında (saniyede 270 bin km) yaklastirilabilir. 7/trilyon yaklaştırma için yani 1000 yılı 1 güne sıkıştırma için 3 petaelektronvolt yani 4800 erg enerji (Erg, joule un 10 milyonda biridir) gerekirki (Nötrinoların enerjisinin 3 katı) bunun için 0,4 zeptometre dalga boyu yani 750 xonahertz (750 oktilyon hertz) gerekir. Yani nötrinolar saniyede yaklaşık 1 nonilyon titreşime sahiptir. (Işık hızının nesnenin dalga boyuna oranı, nesnenin frekansına eşittir.) Bohr modelinde elektron yarıçapının Compton dalga boyundan 1000 kat daha küçük olduğundan, nesnelerin dalga boylarının çaplarından 500 kat büyük olduğu ileri sürülürse, 0,4 zeptometre dalga boyu için 0,8 yoktometre çap gerekirki, bu da yaklaşık olarak nötrinoların çapıdır. Işık hızına 1/septilyon yaklaşma için yani zamanı trilyon kat hızlandırma için 22 bin septilyonelektronvolt (22 oktilyon yani 22 xonaelektronvolt) yani 3,5 gigajoule (plank enerjisinin 1,7 katı) enerji gerekir. (septilyon, trilyonun karesidir) 1240/22bin=0,05636 Yaklaşma oranının 0,05636 ile çarpımı nanometre cinsinden dalgaboyuna eşittir. 1/septilyon yaklaşma için, (0,05636/septilyon) nanometre dalga boyu gerekir o da 3,5 plank uzunluğuna eşittir. Bu dalga boyunun frekansı 5,3 sortahertz yani saniyede 5,3 tredesilyon (nonilyonun trilyon katı) titreşimdirki bunun 3,5 katı ise plank frekansına eşittir. Demekki insanlar için 1000 yıl nötrinolar için 1 gün, insanlar için 1 trilyon gün yani 2,74 milyar yıl sicimler için 1 gündür. 1 eksi nesnenin hızı/ışık hızı=yaklaşma oranı 1/yaklaşma oranı=zamanı hızlandırma oranının karesi=enerjinin elektronvolt cinsinden değeri/22000 Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (LHC) çarpıştırılan protonların hızı, ışık hızına 9/milyon yaklaştırılmıştır. Yani zamanı 333 kat hızlandırılmıştır.333= (milyon/9) un karekökü.LHC’deki mıknatıslar 150 bin gauss olup, saniyede 600 milyon çarpışma gerçekleştirilmiştir. Işık hızı, ses hızının (yolcu uçağının yaklaşık hızı)873521 katı, mermi hızının 365 bin katıdır.Pi sayısının ilk 152 basamağıyla evrenin çevresi hesaplansa hata payı plank uzunluğundan küçük olurdu, ilk 40 basamağıyla hesaplansa hata payı hidrojen atomunun çapından küçük olurdu. Altın oranin karesi ile euler sayısının karesinin toplamı pi sayısının karesine eşittir. Pifiloloji yöntemiyle ”Sen, o alan o çevre bölününce ve sonsuz rakam ile çıkan değişken dizilimli sayısın” pi= 3,1415926535897
Atomlardaki boşluklar çıkarılırsa Dünyamız bir misket, tüm insanların tamamı da bir küp şeker boyutuna sıkıştırılır. Yani her bir insan, toplu iğne ucu yani toz parçası kadar olurdu.Saniyede 75 bin km hızla 700 kez kendi etrafında dönen, ışık hızının 4te biri hızda maddeleri kendine çeken, dünyanın kütleçekim kuvvetinden 1 katrilyon kat güçlü olan (Dolayısıyla orada cisimlerin ağırlıkları 1 katrilyon kat artar.), 1 trilyon gauss manyetik alana sahip olan (Magnetarlarise 1 katrilyon gauss manyetik alana sahiptirler.), yüzey sıcaklığı 10 milyon dereceyi bulan ve metreküpte 100 trilyon ton olan nötron yıldızlarının 1 milyar tonluk (Everest Dağı kütlesine eşit) 1 çay kaşığı parçasınötronyum maddesi gibi (çelikten 10 milyar kat sert) olurduk.Dünyamızın manyetik alanı ise 0,25 ile 0,65 gauss (25 bin ile 65 bin gamma) arasındadır. (Gamma, nanotesladır.) Üretilen en güçlü mıknatıs ise 32 bin gausstur. Bu neodyum mıknatısları, kendi ağırlığının 1500 katını taşır. 1 Tesla (Tesla=Weber/metrekare) 10 bin Gauss (Maxwell/santimetrekare) a eşittir.(Weber=voltsaniye) Güneş 100 gauss, EMK cihazı 10 bin gausstur. Nötron yıldızları (diğer adları pulsarlar, atarcalar yani evrenin kalp atışlarıdır), 20 kilometrelik bir çapa, Dünya'nın 500.000 katına yani 1,5 Güneş kütlesine varan miktarda kütle sığdırabilmekte olup, yoğunluğu Güneşin 400 trilyon katı, Dünyanın 100 trilyon katıdır. Olay ufku 20 kilometre olan bir kara deliğe kabaca 2,25 milyon adet Dünya kütlesi sığabilmektedir. Nötron yıldızlarının çekirdeğinde kuark-gluon plazması vardır. BigBang'ten hemen sonra evren bu 1 trilyon derecelik sıvıdan oluşuyordu. Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (LHC) 5 trilyon kelvin sıcaklığa ulaşılmıştır. En hızlı yıldız, saniyede 1200 km hızla uzayda hareket eder. Dünya atmosferi 100 km olmasına rağmen (karman sınırı), nötron yıldızı atmosferi 30 santimetredir.Dünya kütleçekimi, nesneleri saniyede 12 kilometre hızla yani ses hızının 35 katı hızla çeker. Dünyanın iç çekirdeği suyun yoğunluğunun 13,6 katı olup, sıcaklığı 6300 derecedir. Ay ile Dünya arasındaki mesafeye Güneş Sisteminin tüm gezegenleri sığar. 0,1 mm çapında olan uzay tozunda yani kozmik tozda 10 trilyon atom, tuz tanesinde 10 katrilyon atom, 4 gramlık küp şekerde (1/45 mol) 321 seksilyon atom vardır. (Şeker molekülünde 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen yani toplam 24 atom vardır.) 1 su bardağı toz şeker, 45 küp şeker eder. Santimetreküp için; yıldızlararası uzayda 1 atom, gezegenlerarası 100 atom, Dünyada havada 10 kentilyon atom vardır. Yaratanın (Do) madde (Re) mucizesi (Mi), Güneş Sistemi(Fa)-Güneş(Sol)-Samanyolu(La)-Gökler(Si) olarak sıralanır. (Müziğin 7 notası) DominusRerumMiraculumFamiliasPlanetariumSolisLacteaViaSiderae.
Herşey sadece enerjidir. Katı gibi hmemizin nedeni ise gramın oktilyonda biri ağırlığındaki elektronların (Ömrü 66 oktilyon yıl yani evrenin yaşının 5 kentilyon katı olan elektronların) çekirdeği etrafında saniyede 7 katrilyon kez (7 petahertz) dönmeleri (X ışınları frekansında dönmeleri, dalga boyu 43 nanometre) dir.Bu elektronlar çekirdek etrafını ışık hızında dönselerdi,(gama ışınları frekansında, dalga boyu 300 pikometre) saniyede 1 kentilyon kez (1 exahertz) dönerlerdi. (Sürüklenme hızında dönselerdi, saniyede 777777 kez dönerlerdi.) Elektronlar bakır tel içinde saniyede 0,02 mm sürüklenme hızıyla yani Fermi hızıyla, çekirdek etrafında saniyede 2200 km hızla yani sürüklenme hızının 9 milyar katı hızla, elektrik olayında ise ışık hızına yakın bir hızda yani sürüklenme hızının 1,25 trilyon kat hızla ilerler. Uçan bir sivrisinek 1 tera (1 trilyon) elektronvolt iken, nötrinolar 1 peta (1 katrilyon) elektronvolt enerjiye sahiptir. Vücudunda 7 oktilyon atom bulunan insanın toplam 21 gram elektronu (ölünce 21 gramlık azalma gibi) ve 12 kg protonu (Birbirlerini 9 kg lık kuvvetle yani ağırlığının 5 oktilyon katı kuvvetle iten protonlar) vardır. Bu atomların herbiri, metrenin katrilyonda biri yani 1 femtometre çapa sahip olan çekirdeğinin hacminin 1 katrilyon katı hacime sahiptir. Protonun ve nötronun kütlesi birbirine eşit olup, 1 atomik kütle birimi (1 akb) dir ve elektronun kütlesinin 1836 katıdır. Elektronların Compton dalga boyu 2,43 pikometredir. Protonun ve nötronun kütlesi 1 milyar elektronvolt yani 1 gigaelektronvolt, elektronun kütlesi 500 bin elektronvolt, nötrinoların kütlesi ise 0,12 elektronvolttur.(1 Desilyonelektronvolt=1783 miligram)Protonun çapı 1,6 femtometre, kütlesi 1,6 yoktogramdır. Protondan 1 milyar kat küçük olan nötrinoların çapı 1 yoktometre olup metrenin septilyonda biridir. Protonun çapı ise 1 femtometre yani metrenin katrilyonda biridir. Nötrinoların kütlesi gramın desilyonda biridir. Atomun çapı 1 angstrom yani 100 pikometre ( pikometre metrenin trilyonda biridir), çekirdeğinin çapı 1 fermidir. Planck uzunluğundaki sicimlerin çapı protonun seksilyonda birinin 10 katıdır  yani metrenin undesilyonda birinin 16 katıdır. Evrenimiz atomun çekirdeği olursa, Dünyamız sicim çapında olurdu.1 mol hidrojende (1 gram hidrojende) 602 seksilyon atom vardır. (Avogadro sayısı) Gama ışınlarının dalga boyu 1 pikometre, frekansı 300 exahertz, foton başına enerji 1,24 Mega elektronvolttur. Nötrinoların yaklaşık 100 trilyon kadarı her saniye bizimle etkileşmeden vücudumuzdan geçiyor. Protonun ve nötronun yoğunluğu suyun yoğunluğunun 1 katrilyon katıdır. Higgsbozonu, protonun kütlesinin 135 katıdır. Taşıyıcısı fotonlar olan elektromanyetik kuvvet, taşıyıcısı gravitonlar olan kütleçekimindenundesilyon kat; taşıyıcısı gluonlar olan güçlü çekirdek kuvveti (1 femtometre uzunlukta etkili) de elektromanyetik kuvvetten 137 kat (ince yapı sabiti=1/137) fazladır. Güçlü çekirdek kuvveti olmasaydı, birbirini iten protonlar saatte 12800 km hızla fırlardı. HiggsBozonunun kütlesi 135 gigaelektronvolttur. Çekirdeğin kütlesinin yüzde 99’u kütlesiz gluonlardır. 1 femtometreye sıkıştırıldıkları için kütle kazanırlar. Yani sıkıştırma, kütle kazandırır. Elektrik devresinde enerji, bataryadan veya telden değil, etrafını saran evrenden gelir. Üst kuark 173 gigaelektronvolt kütleli olup, ömrü 0,5 yoktosaniyedir. Alt kuark 4 gigaelektronvolt kütleli olup, ömrü 1 pikosaniyedir. Kuarklar, 0,1 attometre yani 100 zeptometre çapındadır. Protonlar, kuarklardan oluşur, protonların da yüzde 99’u boşluktur. Kuarklar, noktasaldır yani hacimleri yoktur. Plank kütlesi= 12,2 kentilyon gigaelektronvolt/ışık hızının karesi yaniPlankkütlesi12,2 xonaelektronvolttur. Fotonlar, Higgs Alanı ile etkileşime girmediklerinden kütlesizdir. Üst kuark ile elektron aynı büyüklüktedir. Ancak üst kuark, elektrondan 350 bin kat ağırdır.
Işık 1 saatte Güneşe 7 kere gidip geliyor, 1 saniyede  Dünyamızı 7 kere dönüyor ve 1 saniyede Ay'a ulaşıyor. 1 feet mesafeyi 1 nanosaniyede, 1 milyar kilometreyi ise 1 saatte katediyor. Görebildiğimiz ışığın 380-740 nanometre dalga boyları arasında oluşan 7 renginin saniyedeki titreşimleri 15-75 trilyon arasında değişir. Bu frekanslar ise atom saatlerinde kullanılan sezyum atomunun 1 saniyedeki 9 milyar titreşimi ve stronsiyum atomunun 1 saniyedeki 429 trilyon titreşimi, iterbiyum atomunun 1 saniyedeki 900 trilyon titreşimleri yanında hiçbir şeydir. İnsanın hafızası, bir kağıdın Güneşe kadar 51 kez katlanması  kadar (2,5 katrilyon kat kadar) yani 2,5 petabytelık bilgi içerebilir. Beyinde herbiri 1000er bağlantı yapan 100 milyar nöron vardır. Evren büyütülmüş beyin, beyin küçültülmüş evrendir. Yazdığımız kağıtlar ise mikroevrenin en küçüğü ile makroevrenin en büyüğü arasındaki geometrik ortalamadır. Yani kağıda kadar gelen büyüklük (102 kez katlama) kadardır, kağıttan evrene kadarki. Yani toz tanesi, saç teli ve karıncayla aynı çapa sahip olan kağıt cinsinden ifade edersek, evrenin çapı 7 nonilyon kağıt çapı, kağıdın çapı ise 7 nonilyonplank uzunluğudur. Evrenin çapı 880 seksilyon kilometre (yaklaşık 1 xonametre yani 1 oktilyon metre), yaşı ise 440 katrilyon saniyedir.Evren bu kağıt çapı genişliğe BigBang'te saniyenin trilyonda biri zamanda yani 1 pikosaniyede ulaşmıştır. Evrenin çapı 55 mingaplank uzunluğu, yaşı ise 4 mingaplank zamanıdır. (Minga,oktilyon çarpı oktilyon demektir yani novemdesilyondur.) Evren, 3,26 milyon ışık yılı mesafede (1 megaparsekte) saniyede 72 km hızla genişliyor. (Hubble Sabiti) Evren 28 gigaparsek çapında olduğundan, saniyede 2 milyon km yani 6 ışık saniyesi genişlemektedir. Evrenin hacmi 0,6 xonametreküp olup, yoğunluğu metreküp başına 6 protondur yani metreküpte 10 yoktogramdır. 8,4×10 uzeri 184 plank hacmine sahip olan evrene sığabilen 2 mikrogram Hidrojen sayısı, 2 mikrogram Hidrojenin içindeki plank hacmi kadardır. Evrenin plank hacmi olarak küp kökü, 2 mikrogram hidrojen atomunun plank cinsinden hacmidir. Güneşin kütlesi 2 vundagram (2 desilyon gram), Dünyanın kütlesi 6 xonagram (6 oktilyon gram) dır. Dünyada 133 quexa yani 133 kendesilyon atom vardır. Güneşte 1 nena yani 1 oktodesilyon atom vardır. Ayın çapı ve dünyamızın 100 katı çapı olan güneşin çapı, dünyamıza olan uzaklıklarının 100 de biridir. Çapı 1,4 gigametre olan Güneş için Schwarzschild yarıçapı (nesneyi karadeliğe dönüştürmek için sıkıştırılması gereken yarıçap) 3 kilometre, Dünya için 1 santimetre, insan için 0,1 yoktometredir (nötrinoların 10da biri). Evrenin yoğunluğu, BigBang'ten 1 Planck zamanı sonra Planck yoğunluğundaydıki, bu yoğunluk tek bir atom çekirdeğine sıkıştırılan Güneşin yoğunluğundan 100 seksilyon kat fazladır yani bir atom çekirdeğine sıkıştırılan 0,1 sexvigintilyon atom (evrendeki atom sayısı) olup yoğunluğu metreküpte 0,5 googol gramdır. Evrenin çapı plank uzunluğunun 2 üzeri 205 katıdır yani yaklaşık 48 faktöriyel katıdır. Evrenin kütlesi 100 seksdesilyon kilogram yani 100 ochagramdir. Evrenin bu kütlesinin eşdeğeri enerji 10 dovigintilyon(10 milyon vigintilyon) yani 10 üzeri 70 joule dur. En parlak quasar (karadelik yıldızı) güneşten 300 trilyon kat parlaktır yani galaksimizdeki tüm yıldızların toplam parlaklığının 25 bin katıdır. Evrenin en büyük elması, V886 Centauri beyaz cüce yıldızının çekirdeğidir ve 10 desilyon karat yani 2 desilyongramdırki elmasın gramı 30 bin dolardır. 2 trilyon yıldızlı galaksimizin çapı 150 bin ışık yılı iken, IC-1101 adlı en büyük galaksi 6 milyon ışık yılı çapında olup, içinde 100 trilyon yıldız vardır. Evrendeki en büyük yapı olan ve evren kütlesinin yüzde 11'ini oluşturan Herkül Korona Duvarı 10 milyar ışık yılı uzakta olup, içinde 300 milyar galaksi vardır ve kıvrımlarıyla beraber 17 milyar ışık yılı uzunluğundadır.Eridanus Süper Boşluğu 1 milyar ışık yılı genişliğindedir.Evren,BigBang sırasında ilk 10 üzeri (-32) saniyede 10 üzeri 26 kat genişledi yani saniyede 10 üzeri 58 kat hızında. Satrançta her bir karesine bir önceki karenin 2 katı pirinç koysak ve sonra o tüm pirinçleri kilometre başına 1 pirinç koysak 25 kentilyon kilometre yani 0,89 megaparsekuzaktaki Andromeda Galaksisine ulaşmak için daha 7 kentilyon pirince ihtiyacımız vardır.
İnsanın ayaklarındaki bir atomun insanın yüzüne olan uzaklığının atomun çapı cinsinden değeri insanın güneşe olan uzaklığının insanın boyu cinsinden değerine eşittir. Kütlelere göre sıkıştırma ile ilgili Schwarzschild çapına ilaveten, çapı 880 trilyon ışık saati yani yaklaşık 1 katrilyon ışık saati olan evrendeki tüm atomlar yani 10 üzeri 80 atom sıkıştırılsa, çapını ışığın 1 saatte gidebileceği yani çapı 1 trilyon metre olan bir küreye dönüşürdü yani Betelgeuse yıldızı gibi olurduki bu yıldızın çapı Stephenson 2-18 in çapından 3 kat daha az. Dünyadaki tüm 133×10 üzeri 48 atom sıkıştırılsa 50 metre çaplı küre, Güneşteki 10 üzeri 57 atom sıkıştırılsa 10 kilometre çaplı küreye, insandaki tüm 7×10 üzeri 27 atom sıkıştırılsa nöron hücresi kadar olurdu. Uzunluktaki 100 bin kat sıkıştırma hacimdeki 1 katrilyon kat sıkıştırmaya denk gelir. Allah katında zaman 1 trilyon kat hızlı, hacimler ise 1 katrilyon  kat küçüktür. Yani yeryüzü olan evreni atomun çekirdeği, 7 kat göklerle (7 kat gök, elektronların 7 yörünge seviyesi misali) birlikte tüm Arş Evrenini de atom olarak düşünürsek, arşın bize olan uzaklığı evrenin yarıçapının 100 bin katı yani evrenin çapının 50 bin katı olurdu, ayrıca Arş Evreninin içine 1 katrilyon evren sığardı paralel evrenler  misali ki zaten bu tüm kainat ve tüm zamanlar hologramsal ayna evren misali Levhi Mahfuzda 2 boyutlu olarak yazılmıştır. Evrenimiz 1000 yıl yarıçapında ise, 7 kat semanın herbiri 7000 yıl dersek, Arş Evreninin yarıçapı 50 bin yıl olur. Yani Arş Evreni, evrenimizin 125 bin katıdır.
Dünyanin kütlesinin 333 bin katı olan yani kütlesi 2 nonilyon (2 weka) kilogram olan Güneş saniyede 400 septilyonjoule (400 septilyonwatt yani 400 yottawatt gücünde) yani 4 desilyon (4 vunda) erg enerji üretir ve her saniye 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürürki (Bu da, Güneş'in her geçen saniye 5,5 teragram hafiflemesine yol açar)  bu 10 milyar atom bombasının patlamasına eşdeğerdir yani 1 dakikada dünyanın yaratıldığından beri üretilen enerjiyi üretir. En büyük karadelik Ton-618 ise 40 dodesilyonwatt yani 40 tredawatt aydınlatma gücünde olup güneşten 140 trilyon kat parlaktır, güneşin çapının 160 milyar katıdır ve güneşin kütlesinin 66 milyar katıdır. (64 milyar Güneş kütleli Samanyolu Galaksisinden fazladır.)Ton 618 in içine 15 bin adet UY Scuti yıldızı sığabilir. Güneşin çapınin 2150 katı olan yani çapı 3 milyar kilometre olan Stephenson 2-18 ise Güneşten 440 bin kat parlak olup içine 10 milyar Güneş veya 13 katrilyon Dünya (Hacmi 1000 megametreküp yani 1 trilyon kilometreküp yani 1 yottalitre olan Dünya) sığabilir. (1 litre 1 desimetreküptür.) Kütlesi 1 kg olan cismin Dünyadaki ağırlığı 9,8 Newton, Ay'da 1,62 Newton (Dünyadakinin 6 da biri), Güneşte 247 Newtondur. Dünyanin hacmi Ay'ın 50 katı, kütlesi Ay'ın 81 katıdır. Dünya, güneşten 4 kat yoğundur. Güneşin çekim kuvveti Dünya yer çekiminin 28 katıdır. Hidrojeni helyuma çevirmek için en az 6 milyon derece sıcaklığa ihtiyaç vardır ve yıldızların merkezinde olmaktadır. Güneş'ten çıkan enerjinin 2,2 milyarda 1'i yeryüzüne ulaşır. Güneşin yüzey alanı 6 kentilyon metrekare yani 6 gigametrekare olup, Dünyanın 12 bin katıdır. Stephenson 2-18 in 1 günü 18,5 saat sürerken, Güneşin ve Ay'ın 1 günü 27 gün sürmektedir. Dünya kendi etrafında ses hızına yakın bir hızda, saniyede 360 metre hızla, güneş etrafında saniyede 30 kilometre hızla (1 ışık yılı mesafeyi 10 bin yılda kateder), güneş ise Samanyolu etrafında saniyede 230 km hızla (1 turunu 250 milyon yılda atar. Yani Güneş 18 yaşında), galaksimiz ise saniyede 600 km hızla Başak Süper Kümesi içinde ilerler. Dünya ışık hızında olsaydı, 1 saatte Güneş etrafındaki 940 milyon kilometrelik yörüngesini dönerdi. Işık, saniyede dünyayı 7 kere dönebiliyorken, Ay yörüngesine çıktığında 7 saniyede dünyayı 1 kere dönebiliyor. Ay, ışık hızında hareket etseydi, yörüngesinde 1 günde 12 bin kez Dünyanın etrafını dönerdi. (1000 hicri yılda Ay Dünya etrafında 12 bin kez döner ve 25,8 milyar kilometre yol kateder.) 1 hicri yıl, 12 Ay turu olup, 1 Ay turu 27,3 gün yani 655,7 saattir. (Ay 1 saatte 3682,8 km hızla Dünyayı döner.) Güneş, saniyede 1 trilyon megaton yani 1 yottagram bombaya eşdeğer enerji salınımı yapmaktadır. Güneşin çekirdeğinde sıcaklık 15 milyon Kelvin'dir, basınç ise 250 milyar atmosferdir. Çekirdekten yükselip yüzeye ulaşmaya çalışan her bir fotonun yolculuğu yaklaşık 100 bin yıl sürer. Merkürde 1 yıl 88 gün iken, Güneşten 4,5 milyar kilometre uzaktaki Neptünde  1 yıl 165 Dünya yılıdır. 1 Jüpiter günü 10 saat iken, 1 Venüs günü 243 gündür. Satürn'ün yoğunluğu suyun yoğunluğunun yüzde 69 udur. Dünyadaki bütün sular 1385 km çaplı küre hacmindedir. Suyun yoğunluğunun yüzde 30’u olan kümülüs bulutlarının 1 kilometreküp hacminde olanının içinde 300 megaton su bulunur. Suyun metrekübü 1 tondur yani 1000 litredir. Yıldırım, 0,3 gigajoule enerji ve 1 milyar volttur. Güneş kendi çevresinde saatte 7000 km hızla, Dünya kendi çevresinde saatte 1666 km hızla döner. Deprem 1 derece artarsa, logaritmik 10 kat büyük olur ve logaritmik 32 kat fazla enerji çıkarır. Bizim galaksimiz, Virgo Galaksi Kümesine bağlı olup, Virgo Galaksi Kümesi de saniyede 630 km hızla 100 bin galaksiden oluşan ve 520 milyon ışık yılı çapındaki Laniakea Üstün Galaksi Kümesine (bu küme 100 katrilyon Güneş kütlesine sahiptir.) doğru çekilmektedir.Galaksimiz ve içinde bulunduğu Virgo Galaksi Kümesi, 2 milyar ışık yılı genişliğindeki KBC Süper Boşluğunun içindedir.
Bir hipernova patlamasında açığa çıkan enerji, Güneş'i 100.000 kez tamamen yok etmek için yeterli enerjiye veya 1 oktilyon yıl boyunca Dünya'nın toplam güç tüketimini karşılamaya yetecek enerjiye eştir. Süpernovada Güneş’in 10 milyar yıllık ömrü boyunca üreteceğinden daha fazla enerji salınır. Hipernovalar, Samanyolu’ndaki tüm yıldızların toplamından birkaç milyon kat daha fazla ışık yayar. Süpernova patlamalarının sıcaklığı ise 100 milyar derece, nötron yıldızı çarpışmalarının sıcaklığı ise trilyon derecedir. İki nötron yıldızı çarpışmasında (İki nötron yıldızı çarpışmasına ise kilonovayadamakronova denir.) 10 Ay kütlesi yani 730 septilyon gram yani 730 yottagram altın açığa çıkar. Süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katıdır. Hipernovalar, süpernovadan 100 kat daha parlaktır.İki karadelik çarpışırsa, evrendeki tüm yıldızların toplamının 50 katı kadar enerji ortaya çıkar. 1 gramlık kütle içindeki saklı olan enerji 90 trilyon joule yani 21,5 terakalori (1 kalori 4,18 jouledir) dir. Atom bombasında 50 gram Uranyum maddesi 1 petakalori enerjiye saniyenin milyonda biri sürede dönüşmüştüki bu atom bombasının gücü 18 kiloton TNT (18 gigagram TNT yani 18 terakalori) dir. (1 gram TNT, 1 kilokaloridir.) Çar bombasının (hidrojen bombasının) gücü ise 50 megaton TNT gücündedir. 1 kilogram uranyumun yakılmasıyla elde edilen 82 milyon joule enerji, 1 kilogram antimadde ile 9 milyar joule seviyesine gelecektir. Antimaddenin gramı 100 Trilyon Dolar seviyesindedir.Büyük Patlama sırasında Evren'in entropisi 10 üzeri 88 Boltzmann sabitiyken, şu anda 10 üzeri 103 Boltzmann sabitine ulaştı, yani 13,82 milyar yılda entropi 1 katrilyon kat arttı. Ton eşdeğer petrol, 11600 kilowattsaate yani 10 gigakaloriye eşittir. (1 kilowattsaat= 3,6 megajoule) En büyük deprem, 1960 Şili Depremi, 9,5 şiddetinde olup, 34 trilyon kilogram enerji açığa çıkmıştır. 13 şiddetinde deprem büyüklüğünde olan ve 65 milyon yıl önce meydana gelen Chicxulub Meteorunun çarpması (çapı 10 kilometre olan meteor) 400 seksilyonjoule enerji açığa çıkarmış olup, 108 megatonluk enerjiye yani Tsar Bombasının 2 katı enerjiye denk gelir. Dünyadaki en güçlü volkan patlaması Krakatoa Yanardağı Patlamasında 150 megatonluk enerji yani Tsar Bombasının 3 katı enerji açığa çıkmıştır.
Planck için enerji 2 gigajoule yani 12 xona (12 oktilyon) elektronvolt, kuvvet 121 sortanewton, güç 36 peptawatt, gerilim 1 xonavolt, frekans 18,5 sortahertz, akım 35 yottaamper, kütle 22 mikrogramdır (pirenin yumurtasinin kütlesidir, protonun kütlesinin 14 kentilyon katıdır). Plank sıcaklığı 142 nonilyonkelvindir. Evren, BigBang'ten sonraki plank zamanda plank sıcaklığındaydı. Sıfır santigrat derece plank sıcaklığının nonilyonda birinin 2 katıdır yani 273 Kevindir. Planck sabiti ile ışık hızının çarpımı 1240 elektronvolt nanometreye eşittir. Görünür ışığın (kırmızıdan mora) enerjisi 1,8 ila 3 elektronvolt arasıdır, frekansı ise 430-750 terahertz (terahertz=trilyon titreşim) frekans aralığındadır.1883 yılında Krokatao Yanardağı patlaması sırasında çıkan 310 desibellik ses, insan kulağı için tehlike sınırı olan 150 desibelden 10 katrilyon kat, atom bombasının 250 desibellik sesinden 1 milyon kat fazladır. Metrekarede 0,01 googolwatt gücündeki 1100 desibellik ses evreni yokedebilir. 120 desibellik sesin gücü 1 wattdır. Dalgaboyu=ses hızı/frekans=340/frekans Ses saatte 1234 km, saniyede 340 m/sn hızındadır. İnsan 20 mikropascal (0 desibel) ila 200 Pascal (140 desibel) arası ses basıncını rahatlıkla işitebilir. Atmosfer basıncı 100 bin Pascal olduğu için sıfır desibel ses, atmosfer basıncının 5 milyarda birine denk gelir. 194 desibel ses 1 atmosfer basıncı (1 atm yani 1 bar) yani 100 bin pascal, 1100 desibel ses 0,2 peptapascal yani 0,2 seksdesilyonpascaldır. (Pascal=newton/metrekare)
1 trilyon farklı kokuyu algılayabilen burnumuzun bulunduğu ve günde 330 milyar hücre yenileyen vücudumuz, 100 trilyon hücreden ve 1,5 katrilyon mikrobik hücreden oluşur. Her bir hücre ise Samanyolu Galaksisindeki yıldız sayısının 100 katı kadar yani 200 trilyon atom içerir. Dünyadaki kum tanesinin sayısı 4 seksilyon iken, evrendeki yıldızların sayısı 70 seksilyondur, gezegenlerin sayısı ise 700 kentilyondur.Bir kilo bal için 40 bin arının 6 milyon kez çiçeğe konması gerekir. Dünyanın en hızlı bilgisayarı saniyede 440 katrilyon aritmetik işlem (440 petaflop) yapabilirken, ömürleri 42 gün olan işçi bal arıları saniyede  10 trilyonluk işlem yapma kapasitesine sahiptir. Bir koloninin bir kilogram bal üretebilmesi için dünyanın etrafını 6 kez dönmeye eşdeğer bir uçuş yapması, bir arının dünyanın çevresini dönmesi için yaklaşık 25 kilogram bal tüketmesi gerekir. Bir arı bir litre balla 25 kilometre hızla ve saniyede 250 kez kanat çırparak 3 milyon kilometre kat edebilir. Arı 60000 çiçek ziyaret ettikten sonra bir çay kaşığı kadar bal yapabilecek nektarı toplayabilir. Kara sinek saniyede 1000 defa kanat çırpar. İnsanın ağırlığı, karınca ağırlığının (60 mg) bir milyon katıdır. Dünyadaki 10 katrilyon karıncanın toplam ağırlığı, insanların toplam ağırlığına eşittir. Yani biyokütleleri eşittir ve yaklaşık Everest Dağının ağırlığı kadardır. Dünyadaki 4 nonilyon bakterinin kütlesi 1 trilyon tondur.En hızlı kamera saniyede 440 trilyon kare (440 terafps) çeker. Beynimiz en az 0,013 saniyeyi yani en az 77 Hertzi algılayabiliyor. İnsan gözü 324 megapiksel olduğu gibi, şu ana kadarki en iyi çözünürlüklü fotoğraf 320 gigapikseldir. Bu fotoğraf 46 terabytelık yer kaplıyor. Karasineklerin görsel sistem hızı (beynin görüntüyü yakalama hızı) yani kare hızı insanlarınkinden 4 kat hızlıdır yani dünyayı 4 kat yavaş algılarlar. Kaplumbağaların kare hızı ise, insanlarınkinden 4 kat yavaştır. İnsanların geneli trikromattır ve3 renk konisine sahiptir yani 1 milyon farklı renk algılayabilir. Nadir olarak bulunan tetrakromat insanlar 4 farklı renk konisine sahiptir ve 100 milyon farklı renk algılayabilirler. Kuşların da 4 farklı renk konisi var. Arılar çevrelerini insanlardan 3 kat hızlı algılar ve arılar ultraviyole ışınları görürler. Peygamberdevesi karidesinin 16 renk konisi vardır.
Yukarıdaki sayılar ile 63 yıllık yani 2 milyar saniyelik ömrümüzü ve Rothschild hanedanlığının dünyadaki 8 milyar insanın herbirine 500 bin lira vermesi kadar olan 240 trilyon dolarlık servetini karşılaştıralım. Özetle hiçbir şey Allah'ın büyüklüğüne erişemez. Herkes tüm malvarlığının zekatını verseydi, aylık geliri 5 lira olan Burundi halkı gibi kimse dünyada fakir kalmazdı.
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Evrenin, Makroları, ve, Mikroları,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Anketler
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Fenerbahçe
21
18
0
0
7
7
2
Galatasaray
19
14
0
1
6
7
3
A.Demirspor
14
18
1
2
4
7
4
Beşiktaş
13
10
2
1
4
7
5
Trabzonspor
12
15
3
0
4
7
6
Kasımpasa
12
13
1
3
3
7
7
Hatayspor
11
11
0
5
2
7
8
Rizespor
11
8
2
2
3
7
9
Kayserispor
10
7
1
4
2
7
10
Antalyaspor
9
9
2
3
2
7
11
Konyaspor
9
7
2
3
2
7
12
Sivasspor
7
7
2
4
1
7
13
Alanyaspor
7
6
2
4
1
7
14
Ankaragücü
6
9
3
3
1
7
15
Karagümrük
6
6
3
3
1
7
16
Gaziantep FK
6
6
5
0
2
7
17
Pendikspor
4
6
3
4
0
7
18
Başakşehir
4
3
5
1
1
7
19
İstanbulspor
2
3
4
2
0
6
20
Samsunspor
1
5
5
1
0
6
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı