Yazı Detayı
19 Temmuz 2019 - Cuma 20:26
 
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XIII
Süleyman PEKİN
suleymanpekin@gmail.com
 
 

İlk olarak Menderes, Sazak, Karaosmanoğlu, Menteşe gibi büyük arazi sahibi milletvekilleri sonradan aralarına katılan Bayar’la birlikte ABD’dekinden mülhem bir isimle Demokrat Parti’yi kurdular. Ardından Sovyetler Birliği’nin Kars ile Ardahan’ı talep etmesi ve Boğazlar’ın savunmasına ortak olma isteği Hükümeti düşündüklerini değil düşünmediklerini yapmaya itti ve Tezel’in dediği gibi Toprak Kanunu tartışmalarının izlerini silmek için reform tasarısına karşı en güçlü muhalefeti yapanlardan C.Oral Tarım Bakanı yapılarak yaklaşan seçimlere karşı tedbir alınmaya çalışıldı.[1]

Yazar, Toprak Reformu meselesine bir başka açıdan da bakmakta ve bu sosyal politikanın köylüyü araziye bağlayarak topraksızlık nedeniyle köylerden şehirlere büyük kitlelerle göçünü engellemek olduğunu yazmaktadır. Böyle bir nüfus artışının büyük şehirlerde meydana getireceği sub-proleter (alt gurup işçi) yığınların Türkiye’yi Sovyetler’in nüfuzuna sürüklemesinden korkulduğunu beyan eden Tezel, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun da gerekçesinde bunun “Yurtta sosyal sükûn arazi rejimiyle ilgilidir. Uygunsuz bir arazi mülkiyeti yapısı sosyal rahatsızlıklar doğurur” şeklinde olduğunu belirtir.[2]

Sonrasında ‘Tarımda Pazarlama ve Kredi Sorunları’nı ele alan Yazar, ihraç ürünleri için Devletin Fiskobirlik, Çukobirlik ve Kozabirlik gibi satış kooperatifleri birliği kurduğunu ve Osmanlı’nın son deminde kurulan TARİŞ’i geliştirdiğini ifadelendirmektedir. Bu kooperatiflerin sayısı 1938’de 30’a, 1950’de ise 148’e yükselecektir. Hükümetin tahıl piyasasına müdahale etmek için 1938’lerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) kurarak Ziraat Bankası’nın buğdayla ilgili işlemleri ve silolarını bu kuruma devrettirdiğini belirten Tezel, tefecilerin elinde oyuncak olan köylüye tarımsal kredi sağlamak için Devletin Ziraat Bankası’nı yeniden örgütleme yoluna gittiğini söylemektedir. Zira 1937’lere kadar sürekli büyümesine rağmen çiftçilere pek bir faydası olmamıştır.[3]

Bunun yanısıra 1929’da kurulan tarım kredi kooperatiflerinin de geliştirilerek sayısının 1938’de 589’a, 1950’de 900’e ulaştığını tespitleyen Yazar, kooperatiflere üye sayısının da önce 4 binden 114 bine, sonra da 438 bine çıktığının bilgisini vermektedir. ‘Tarımla İlgili Teknik Personelin Eğitimi ve Teknik Yayma Çalışmaları’ bağlamında önce 1927’de orta dereceli tarım okullarının yeniden düzenlendiğini ve akabinde 1933’te Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurularak Alman Hocaların bile görev aldığını yazan Y.Tezel, tarımsal alanda asıl devrimin 1940’ta Köy Enstitülerinin kurulmasıyla yaşanacağını fakat bunun da büyük arazi sahipleriyle tutucu kesimlerin ısrarlı muhalefetine uğrayarak ‘Bolşevik uygulamamuamelesi görerek önünün kesildiğini öne sürmektedir.[4]

Atatürk’ün başta Gazi Çiftliği olmak üzere çiftliklerini Hazineye bağışlaması (1937) sonrası kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’nun II.Dünya Savaşı yıllarında büyüdüğünü, ve uzun deneysel uğraşlardan sonra 1940’larda Rize’de bir çay fabrikası kurulduğunu aktaran Yazar, yine bu dönemde Kombinaların ve Devlet Üretme Çiftliklerinin de ihdas edildiğini paylaşır. Tarımda makine kullanımı ve girdilerin iyileştirilmesiyle de ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan S.Tezel, bu amaçla hem Makine Kombinaları (1937) hem de Türkiye Ziraî Donatım Kurumu (1943) kurularak tarımda makineleşme politikası izlendiğini ifade etmektedir.[5]

Meşhur Marshall Yardımı sonrası tarımda traktör ve sunî gübre kullanımında adeta patlama yaşanacaktır. Yazar, bu ara Türkiye’nin dünyanın sayılı buğday ihracatçılarından biri olduğu bilgisini paylaşmaktadır. ‘Sulanan Araziyi Genişletme Çabaları’na da değinen Tezel, 1929 - 1936 Hükümet programlarında tarımsal alanlarda kuraklığın giderilmesi için 1,6 milyon lira ve 1938 – 1950 arası içinse 150 milyon lira harcandığını yazmaktadır. Hükümetin tarımsal gelişme politikası politikası temelde Yazara göre iki engelle sınırlanıyordu: 1-Köylü nüfusu geniş alanlara 40 binini üzerinde köy ve binlerce mezra olarak seyrek olarak dağılmıştı. Tarımsal verimliliği arttırmakla ilgili hizmetler adeta geniş bir alana atılan bir kova su gibi yetersiz kalıyordu. 2-Köylülüğün iktisadî ve siyasî gücünü arttırması büyük arazi sahiplerini ürkütüyordu.[6]

 

 

[1] Sayfa 465-466

[2] Sayfa 478-479

[3] Sayfa 483 – 493

[4] Sayfa 494 – 499

[5] Sayfa 500 – 505

[6] Sayfa 506 – 511

 
Etiketler: Cumhuriyet, Döneminin, İktisadî, Arayışlar, Tarihi, –, XIII, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Doğu Kudüs’ten Doğu Türkistan’a
“Ölüm Bir Grev Gibi Kaplamış Ülkemizi”
Soykırım Yalanı Karşısında Biz
Hak Dedi Artık Canıma!
“Yunus Emre Aslında Ne Dedi?”
Turnusol Turşusu; Sahibinden, Beklentiden
Resmî İdeolojiden Resmî Teolojiye Geçtiğimizin Resmidir
Huzurlarınızda Yücel Alpay Demir
Suskunluk Sarmalı ve Türk Halkının Korku Damarı
Korona Türkiye Distribütörlüğünden Duyuru!
Sadakat Hiyerarşisi
Kesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 2
Bir Bardak Sudan İç Kavga Çıkarmak
Eşref-İ Mahlûkat Fantezisi ve Ahsen-İ Takvim Gerçeği
Kezâ “Ömrümüz Bitse Bizim Bitmez Derdimiz”
Karakterin Kaç Karat?
Bizi Kim İşletiyor?
Korku Kumpanyası ve Panik-Atak Zihin Dizaynı
Bir İnsan Türü Üzerine Tarihçe Denemesi
Caatsa İçeri, Okey Dışarı!
Aşı ve Irkçılık; Sağlıklı Türklük Yahut Popüler Faşizm
Sorgulayan (Prensip Sahibi) İnek
Annenin Çocuk Sevgisinin Doğası Yahut Klonlama
Biz, Biz, Biz; Sabahattin Gencal’ın Yoğurduklarıyız..
Yazı - Tura Atıyoruz; ‘Dik’ Demek Yok!
Tekraren: “Er ya da geç Atatürk’e varacaksınız”
Aklım Boşluğa Değince ‘Felâketim Olurdu Ağlardım’
Alışkanlıklara Reset, Kandillere Güncelleme
Milliyetçiliğe Mecbur Eden Millî Çıkarlar
Attan İnmeyesüz” ve İllâ Sorgulayasuz
Benim Lobim Senin Beyin Lobunu Döver
“Karabağ Yüreğimde Bir Şahdamardır”
Kesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 1
Okullar Olmadan Maarifi İdare Etmek
Mavi Vatan, Yavru Vatan Ve Adalar Bütünleştirilmelidir
Para Mı, İnsan Mı? Tabii Ki Para..
‘Zafer’ler Kolay Kazanılmıyor Hacı!
Biri Yer, Biri Bakar; Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar!
Yunanistan Mısır’ı Dublör Olarak Kullanmak İstiyor
Kabir Çivisi; İslam’ın Şartı 5 Veyahut Nisa 135
Akıl Karıştırma Kılavuzu – I
İsim Verme Alışkanlığımızın Yakın Tarih Analizi
Sembolleri Din Edinenler
Hâbil Âdem Pelister’i Takdim – II
Bu Bir İhbar ve İspiyon Mektubudur
Hâbil Âdem’i Takdim Ederim – I
Ortadoğu Halklarının Boy Fetişizmi
Anlamak ve Anlamlandırmaktır Hayat
Amerika Where’ye Gidiyor? (3 Yıl Önceki Sorumuz)
Fırtına Duası
19 Mayıs’çılar İle 29 Mayıs’çılar, Huu!
Nerde Kalmıştık Ülenn?
Kavm-İ Acîb-İ Arab
İngiliz Generalinin Servetiye’de Ne İşi Vardı?
23 Nisan Ramazan ve Fırsatçılık Bayramı
Keder Adam Öldürmez
Gıda ve Su İmparatorluğu
Egemenliğin Çin’e Devri
Çip Çağı ve Komünal Kapitalizm
Koronavirüs Üzerinden Yepyeni Bir Çağ Sürümü
Tarihe Selam, Kaybetmeye Devam
Ah ‘Benim Yalnız ve Güzel’ Askerim
Atan; Sıfır, Karşılayan; Sıfır
Yusuf Akçura Suriye’den Bildiriyor
Başkaldırı Günlüğü
Deprem Kader Değildir, Kaderciliktir
Halûk Levent Mi, Acun Ilıcalı Mı?
“Gönüllü Kerizlik” Üzerine
“Ki Aldatmadır Dinleri / Ve Gurrehum Fî Dînihim”
Sivrisinek İle Ateşböceği Arasında
Yengi Yıl Yakarması (NEGATİF DUA)
‘Manzara Koyma’ Ve ‘Cuk Oturtma’ Makinaları
İflah Olmaz Tiplerin Ükesi
Cibranlı Halil Der Ki; İnsanlar Hayatın Kölesidir
Kapitalizm Siyanür Sever
Rehber Kuran, Hedef İran
Tarih, Gelecek ve Levant Türkmenleri İçin Girizgâh
Ankara’da 7,5 Asırlık Cumhuriyet Mücadelemiz
‘ Tarikata Giriş Marşı ’
“Allah İnsanı İddiasından Vurur”
Gizli Gürcistan Emperyalizmi - II
Gizli Gürcistan Emperyalizmi - I
Eyy Kürk Milleti !
Bir Cinnet Cenderesindeyiz Hayli Zamandır
“Cahiliye’yi Farklı Okumak” Diye Bir Kitap
‘Devlette Devamlılık’ Hiç Bir Zaman Olmadı
Konyalı Celalettin, Nam-ı Diğer Mevlâna
HARRE-LENMEK
‘Uyanıklığın En Saf Hâlidir Yüzünüz’
Yalanla Yaşarken Gerçek Dünyada
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XV
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XIV
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
81
0
8
6
25
39
2
Beşiktaş
81
0
8
6
25
39
3
Fenerbahçe
79
0
8
7
24
39
4
Trabzonspor
68
0
7
14
18
39
5
Sivasspor
62
0
7
17
15
39
6
Hatayspor
61
0
12
10
17
39
7
Alanyaspor
57
0
14
9
16
39
8
Fatih Karagümrük
57
0
12
12
15
39
9
Gaziantep FK
55
0
12
13
14
39
10
Göztepe
51
0
14
12
13
39
11
Konyaspor
49
0
14
13
12
39
12
Çaykur Rizespor
48
0
15
12
12
39
13
Kasımpaşa
46
0
17
10
12
39
14
Yeni Malatyaspor
45
0
14
15
10
39
15
Başakşehir FK
45
0
16
12
11
39
16
Antalyaspor
43
0
14
16
9
39
17
Kayserispor
41
0
16
14
9
39
18
BB Erzurumspor
40
0
20
10
10
40
19
MKE Ankaragücü
38
0
21
8
10
39
20
Gençlerbirliği
38
0
21
8
10
39
21
Denizlispor
28
0
23
10
6
39
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı